Rastemo zajedno

Održiva poljoprivreda je srce Schara. Promovisanje biodiverziteta i isporuka proizvoda najvišeg kvaliteta na najbolji mogući način znači nuditi bolju budućnost za naše ljude, naše zajednice...

Stručnjaci za ishranu

U Schar-u, naši stručnjaci nastoje da kombinuju složene prehrambene potrebe sa „joie de vivre“. Centar za istraživanje i razvoj „Napredak dolazi iz istraživanja. Srce našeg...