Schär | glutenfree Products - Gluten u lekovima

Gluten u lekovima

Svet Proizvoda Živeti bez glutena

Za osobe sa celijakijom ili osetljivošću na gluten bez celijakije (NCGS), biranje hrane koja ne sadrži gluten može biti zahtevan izazov. Nažalost, opasnost od unošenja glutena ne prestaje sa bezglutenskom ishranom jer gluten može biti prisutan i u lekovima i zdravstvenim proizvodima bez recepta.

Nekoliko lekova koji se izdaju na recept sadrži gluten, ali je razumno proveriti sve lekove koji se uzimaju oralno kako bi se uverilo da ne sadrže gluten, s obzirom na to da trenutni propisi o obeležavanju ne uključuju uvek stroge zahteve da se upozori na moguće prisustvo glutena. Saznajte kako da identifikujete moguće prisustvo glutena u lekovima na recept i proizvodima bez recepta i otkrijte listu lekova bez glutena.

Kako prepoznati gluten u lekovima

Iako se gluten ne koristi kao medicinski tretman sam po sebi, može biti prisutan u lekovima u obliku pomoćne supstance. Ekscipijenti su supstance koje se koriste u lekovima koje spajaju druge sastojke i doprinose stabilnosti proizvoda kako bi se produžio njegov rok trajanja, između ostalih funkcija.

Ako imate celijakiju ili neki drugi oblik netolerancije na gluten, morate preduzeti nekoliko koraka kako biste bili sigurni da je lek bezbedan za vas. Prvo, ako je lek koji se izdaje na recept, proverite kod svog lekara koji ga propisuje. Takođe bi trebalo da proverite sastojke koje je dala farmaceutska kompanija, bilo u uputstvu za upotrebu ili na veb lokaciji proizvođača. Takođe možete konsultovati onlajn resurse koji se redovno ažuriraju sa informacijama o lekovima i prisustvu glutena, uključujući lekove bez glutena (pogledajte dole).

Kada pogledate informacije o leku, neaktivni sastojci koji se mogu smatrati „crvenim zastavicama“ koji upozoravaju na potencijal prisutnosti glutena su termini pšenica, modifikovani ili preželatinizovani skrob (osim ako nije navedeno da je krompirov skrob ili drugi izvor bez glutena), dekstrati (ako izvor nije naveden), dekstrin (ako izvor nije naveden), dekstri-maltoza (sadrži ječmeni slad) i karamel boja (može da sadrži slad).

Različite zemlje imaju različita pravila i pristupe označavanju glutena u medicini. U SAD, Uprava za hranu i lekove (FDA) je izdala nacrt smernica proizvođačima lekova da u svoje etikete uključe izjavu bez glutena gde je to tačno, i da navedu tačne informacije o tome da li njihovi proizvodi sadrže gluten ili ne. Ali lekovi na recept i proizvodi bez recepta još uvek nisu zakonski obavezni da označavaju gluten, dok zdravstveni proizvodi kao što su vitaminski i mineralni suplementi moraju da sadrže manje od 20 ppm-a glutena ako su označeni bez glutena. Već su podnete inicijative da označavanje glutena ili bez glutena postane uslov za sve lekove.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, savet udruženja Celiac UK je da proverite letak sa informacijama za pacijente za bilo koji lek za pšeničnim skrobom. Uz to će najčešće biti priložena izjava da je lek pogodan za osobe sa celijakijom zbog izuzetno niskog sadržaja glutena u vrsti pšeničnog skroba koji se koristi, kao i upozorenje da proizvod ne smeju da uzimaju osobe sa alergijom na pšenicu.

Bezglutenska lista lekova

Ponekad informacije koje se mogu dobiti od lekara koji propisuje lek i brošure sa informacijama o proizvodu nisu apsolutno zadovoljavajuće. Sastojci koji imaju potencijal da sadrže gluten mogu biti navedeni, ali bez posebne presude o tome da li je gluten prisutan i u kojoj količini.

Veb stranica o lekovima bez glutena nudi obilje informacija o određenim lekovima i njihovoj prikladnosti za pacijente sa celijakijom ili osobu sa drugim netolerancijama. Abecedna lista lekova na sajtu koristi numerički sistem u kome 1 znači bez glutena, 2 za proizvode koji su skoro sigurno bezbedni iako proizvođač ne garantuje da su bez glutena, a 3, 4 i 5 pružaju druge kategorije za punu procenu svakog proizvoda. Lista takođe razmatra prisustvo raznih svrsta kroba, laktoze i soje u lekovima.

Šta da radim ako nisam siguran da li u mojim lekovima ima glutena

Ako niste sigurni da li u vašem leku postoji gluten, trebalo bi da nastavite da uzimate lek uz konsultovanje sa najboljim izvorima da biste saznali da li je gluten prisutan ili ne. Trebalo bi da razgovarate sa svojim lekarom ili farmaceutom, ali ćete možda morati da pozovete proizvođača da biste se raspitali o izvorima neaktivnih sastojaka leka, kao i o njihovim proizvodnim procesima i koje pokušaje preduzimaju da spreče kontaminaciju glutenom.

Čak i ako osećate simptome kao neželjeni efekat lekova koje uzimate, važno je da potražite savet stručnjaka pre nego što zaključite da je to reakcija na gluten. Šećerni alkoholi u lekovima mogu da izazovu stomačne tegobe, na primer. Kada iscrpite sve mogućnosti informacija, znaćete da li treba da tražite alternativni lek ili da budete sigurni u saznanje da je vaš lek bez glutena.