Rastemo zajedno

Svet Proizvoda Nekategorizirano

Održiva poljoprivreda je srce Schara. Promovisanje biodiverziteta i isporuka proizvoda najvišeg kvaliteta na najbolji mogući način znači nuditi bolju budućnost za naše ljude, naše zajednice i našu planetu.

 

Biodiverzitet i održiva poljoprivreda

Zaštita i promocija sporednih useva i biodiverziteta.

Posvećeni smo očuvanju našeg biodiverziteta:

  • Promovišući manje useve kao što su heljda, sirak ili proso
  • Podsticanjem održivih poljoprivrednih praksi
  • Postizanjem lanca snabdevanja bez krčenja šuma
  • Korišćenjem isključivo jaja iz slobodnog uzgoja

Održivo pakovanje

Isporuka zdrave i bezbedne hrane uz smanjenje otpada.

Posvećeni smo smanjenju našeg uticaja na životnu sredinu:

  • Osiguravajući da će se sva ambalaža 100% reciklirati, biti reciklabilna ili kompostirati
  • Smanjenjem količine materijala za pakovanje
  • Korišćenjem papira umesto plastiku

CO2 otisak

Ubrzati prelazak sveta na održivu energiju.

Posvećeni smo smanjenju naših emisija:

  • Prelaskom na fotonaponske i solarne izvore
  • Saradnjom sa ekološki prihvatljivim logističkim partnerima

 

IMPRONTA E PRIVACY COOKIES SITEMAP IMPRINT & PRIVACY COOKIES SITEMAP